اندیشکده نظم و امنیت

کارایی و اثر بخشی مجموعه اقداماتی که در هر حوزه ای انجام می گیرد، مستلزم بهره مندی از تجارب و دانش پیشینیان و نیز تعامل و تضارب آرا و اندیشه متخصصان و صاحب نظران فعال در آن حوزه است. حوزه نظم و امنیت نیز از این قاعده مستثنی نیست.

اندیشکده، با توجه به این ضرورت و با  هدف فراهم آوردن فضایی برای تعامل نظام مند صاحبان تجربه و امنیت تشکیل شده است. این اندیشکده در بهمن ماه سال ۱۳۹۴، پس از برگزاری اواین همایش ملی کرمان،امنیت، توسعه (گذشته، حال، آینده) و با توجه به مفاد بیانیه پایانی همایش بطور رسمی موجودیت خود را اعلام کرد.

شما هم به جمع اندیشیاران فعال اندیشکده نظم و امنیت بپیوندید

اشتراک اندیشه، ارتقاء جامعه

اندیشکده، با توجه به این ضرورت و با  هدف فراهم آوردن فضایی برای تعامل نظام مند صاحبان تجربه و امنیت تشکیل شده است. این اندیشکده در بهمن ماه سال ۱۳۹۴، پس از برگزاری اواین همایش ملی کرمان،امنیت، توسعه (گذشته، حال، آینده) و با توجه به مفاد بیانیه پایانی همایش بطور رسمی موجودیت خود را اعلام کرد در این نوشتار بعد از بیان مستندات ابتدا به اختصار به تعریف سپس به بیان رویکردها، اهداف، ماموریت ها، چشم انداز و ساختار اندیشکده پرداخته می شود.

پروژه های اخیر اندیشکده

پروژه های متعددی در حال انجام در اندیشکده نظم و امنیت می باشد.

هیئت های اندیشه ورزی

هیت اندیشه ورزی پدیده ای است که برای تصمیم گیری، افزایش ضریب اطمینان، بررسی مسئله سازمان و جستجوی راه حل های منطقی و صحیح، طرح و ارایه ایده های جدید و نقد و بررسی شیوه های جاری سازمانی و بسیاری مسایل دیگر به کمک مدیران و مسئولان سازمان ها می آید.

هیئت اندیشه ورزی نهادی است که در آن قرار است:
۱- مهمترین مسایل و موضوعات یک جامعه،سازمان، نهاد، شرکت، گروه و… بحث و بررسی شود.
۲- در مورد موضوعات کلان ایده پردازی شود.
۳- در مورد راه حل مسایل بحث و بررسی شود.
۴- بهترین راه حل های ممکن بررسی شود.

آسیب های اجتماعی و نظم و امنیت

هیئت اندیشه ورزی آسیب های اجتماعی و نظم و امنیت در حال عضو گیری می باشد.

این هیئت به ریاست دکتر داریوش بوستانی شروع بکار کرده است.

سیاست گذاری، توسعه پایدار و نظم و امنیت

هیئت اندیشه ورزی سیاست گذاری، توسعه پایدار و نظم و امنیت در حال عضو گیری می باشد.

این هیئت به ریاست دکتر عبد المجید جلایی شروع بکار کرده است.

فرهنگ و نظم و امنیت

هیئت اندیشه ورزی فرهنگ و نظم و امنیت در حال عضو گیری می باشد.

این هیئت به ریاست دکتر علی اصغر رستمی نسب شروع بکار کرده است.

اشتغال، سرمایه گذاری و نظم و امنیت

هیئت اندیشه ورزی اشتغال، سرمایه گذاری و نظم و امنیت در حال عضو گیری می باشد.

این هیئت به ریاست دکتر حمید رضا حری شروع بکار کرده است.

حوادث غیر مترقبه و نظم و امنیت

هیئت اندیشه ورزی حوادث غیر مترقبه و نظم و امنیت در حال عضو گیری می باشد.

این هیئت به ریاست دکتر نوید ندیمی شروع بکار کرده است.

همراه سازی مسئول سازی در حوزه نظم و امنیت

هیئت اندیشه ورزی همراه سازی مسئول سازی در حوزه نظم و امنیت در حال عضو گیری می باشد

این هیئت به ریاست دکتر مصطفی خالقی شروع بکار کرده است

مدیریت و برنامه ریزیشهری، نظم و امنیت

هیئت اندیشه ورزی مدیریت و برنامه ریزیشهری، نظم و امنیت در حال عضو گیری می باشد

این هیئت به ریاست دکتر مصطفی خبازی شروع بکار کرده است

قانون، مقررات و نظم و امنیت

هیئت اندیشه ورزی قانون، مقررات و نظم و امنیت در حال عضو گیری می باشد

این هیئت به ریاست دکتر ایوب احمدپور شروع بکار کرده است

دین و نظم و امنیت

هیئت اندیشه ورزی دین و نظم و امنیت در حال عضو گیری می باشد

این هیئت به ریاست دکتر اصغر سلیمی شروع بکار کرده است

سبک زندگی و نظم و امنیت

هیئت اندیشه ورزی سبک زندگی و نظم و امنیت در حال عضو گیری می باشد

این هیئت به ریاست دکتر امیر کافی شروع بکار کرده است

محیط زیست و نظم و امنیت

هیئت اندیشه ورزی محیط زیست و نظم و امنیت در حال عضو گیری می باشد

این هیئت به ریاست دکتر مجتبی سلیمانی شروع بکار کرده است

رسانه، نظم و امنیت

هیئت اندیشه ورزی رسانه، نظم و امنیت در حال عضو گیری می باشد

این هیئت به ریاست دکتر علیرضا پریور شروع بکار کرده است

مدارس، دانشگاه، نظم و امنیت

هیئت اندیشه ورزی مدارس، دانشگاه، نظم و امنیت در حال عضو گیری می باشد

این هیئت به ریاست دکتر حمیدرضا مولایی شروع بکار کرده است

تاریخ، گذشته پژوهی و نظم و امنیت

هیئت اندیشه ورزی تاریخ، گذشته پژوهی و نظم و امنیت در حال عضو گیری می باشد

این هیئت به ریاست دکتر احمد عسکری شروع بکار کرده است

بهداشت، سلامت روان و نظم و امنیت

هیئت اندیشه ورزی بهداشت، سلامت روان و نظم و امنیت در حال عضو گیری می باشد

این هیئت به ریاست دکتر رضا دهنویه شروع بکار کرده است

دانشگاه علوم پزشکی کرمان

دانشگاه علوم پزشکی کرمان از همکاران علمی اندیشکده نظم و امنیت استان کرمان می باشد

رئیس، معاونین، اساتید و دانشجویان

امیدواریم تعاملات و همکاری های صورت گرفته با این دانشگاه در جهت پیشبرد راهبرد های اصلی استان منجر شود.

بیشتر بدانید

دانشگاه شهید باهنر کرمان

این داشنگاه از همکاران علمی اندیشکده نظم و امنیت استان کرمان می باشد

رئیس، معاونین، اساتید و دانشجویان

امیدواریم با تعاملات و همکاری صورت گرفته با این دانشگاه به پیشبرد راهبردهای اصلی استان منجر خواهد شد.

بیشتر بدانید

استانداری کرمان

استانداری کرمان حامی اندیشکده نظم و امنیت کرمان

استاندار و معاونین

همکاری این ارگان منجر به پیشرفت اندیشکده نظم و امنیت استان کرمان شده است

بیشتر بدانید

ف. ا. ا. کرمان

همکاری دفتر تحقیقات کاربردی نیروی انتظامی استان کرمان در راستای راه اندازی سایت اندیشکده نظم و امنیت

دفتر تحقیقات کاربردی نیروی انتظامی استان کرمان

همکاری و برنامه ریزی دقیق دفتر تحقیقات کاربردی با اندیشکده نظم و امنیت استان کرمان در بالاترین سطح خود بوده است.

بیشتر بدانید

شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر کرمان

همکاری و تعاملات سازنده شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر در راه اندازی اندیشکده نقش موثری ایفا کرده است

ریس و معاونین محترم

مفتخریم  که یکی از همکاران اولیه این اندیشکده، شورای مبارزه با مواد مخدر می باشد که در تمامی مراحل راه اندازی و تشکیل اندیشکده، همواره از حامیان اصلی بوده است.

بیشتر بدانید

فرایند انجام یک جلسه هیئت اندیشه ورزی

۱- پژوهش
۲- ایده پردازی

۳- تهیه طرح اولیه
۴- انتخاب
۵- پیاده سازی
۶- ارزیابی و بررسی اثربخشی

با عضویت در سایت اندیشکده سهمی در برقراری نظم و امنیت استان خود را داشته باشید